ברוכים הבאים מתפללי בית מדרשינו

 מיר האבן ארויף געשטעלט דא אלע בילדער פון פריערדיגע מעמדות וואס מיר האבן פארמאגט אין די ארכיוון, ימים טובים צו סיי וועלעכע שמחה עס איז פארגעקומען אין בית המדרש, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד – אויב זוכט איר בילדער ביטע אנפרעגן אין אי-מעיל

 מיר האבן אהער געשטעלט אלע אונזערע אינפארמאציע ווי איר קענט אונז רופן אדער שיקן אן אי-מעיל צו סיי וועלעכער צייט צוליב סיי וועלעכער סיבה, קענט איר זיך מעלדן צום אי-מעיל אדרעסס

  [email protected] 

 ברוך שהחיינו וקימנו לזמן הזה, מיטן אויבערשטענס הילף האבן מיר דא אהער געשטעלט א פלאץ ווי מיר זאלן קענען ארויסהעלפן מתפללי בית מדרשינו מיט אלע צוגעהערן אזוי ווי ביז אהער

מיר האבן אהערגעשטעלט א סיסטעם ווי מען זאל קענען באצאלן אלע התחייבות’ער וואס מען איז זיך מתחייב דורכ’ן יאר, נדרים ונדבות, שלש סעודות, זיצ’ן געלט, חברה קנין ותיקון הספרים, צו סיי וועלעכע נדבה להחזקת בית מדרשינו, א מקום תורה ותפילה, במקום עשרה שכינתא שריא

 ווי אויך וועט מען אי”ה ארויסשיקען זמנים, איינלאדענונגס בריוו, שמחות, און נאך, מען קען זיך אויפסיינען צו קענען באקומען אין אי-מעיל אדער אויפן טעלעפאון

 ******

א גרויסן יישר כח, מיר האפן אז איר וועט הנאה האבן פון אונזער ארבייט